Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
PYTANIA I ODPOWIEDZI 3
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZESTAWIENIE OFERT - PUNKTACJA
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-05-06 15:19:52
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia