Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego Architect i1000 na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
ZMIANA OGŁOSZENIA
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 ORAZ 13
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-05-05 12:57:33
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia