Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi.


Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 ORAZ 11
MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 4
ZMIANA OGŁOSZENIA
PYTANIA I ODPOWIEDZI 2
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-05-05 12:58:27
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia