Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 134 000 euro na dostawę środków czystości, higieny osobistej oraz artykułów gospodarczych dla potrzeb Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi– sprawa nr 10/ZP/2014.
Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ostatnia zmiana dotycząca niniejszej podstrony została wykonana w dniu 2014-05-05 12:59:49
Zmianę wprowadził:Agnieszka Kotynia