Artykuły naszych pediatrów w kwartalniku "Klinika Pediatryczna"

pon, 2019-12-02 Urszula Rembarz

Kwartalnik „Klinika Pediatryczna” wydawany od 1992 roku, przeznaczony jest głównie dla pediatrów oraz dla lekarzy rodzinnych. Zawiera szereg zagadnień z pediatrii ogólnej oraz wiele praktycznych wskazówek i informacji przydatnych w codziennej pracy lekarza dotyczących diagnostyki i leczenia. Nadzór merytoryczny nad każdym numerem sprawuje uznany autorytet z danej dziedziny medycyny, co gwarantuje ich wysoki poziom. Zagadnienia w ostatnim numerze są w dużej mierze przygotowane przez pediatrów związanych z naszym szpitalem.
Artykuły publikowane na łamach czasopisma są często polecane przez prowadzących kursy specjalizacyjne jako zawierające niezbędną wiedzę potrzebną do egzaminów specjalizacyjnych. Wydawnictwo organizuje także własne sympozja dydaktyczno– naukowe: „Szkoła Pediatrii” , „Szkoła Interny” a także specjalistyczne konferencje: „Szkoła Neurometaboliczna” oraz „Algorytmy w Pediatrii”.