Sukces Centralnego Szpitala Klinicznego

W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 ogłoszonym w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pedia

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Organizacyjnego.

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Organizacyjnego Podstawowe zadania, jakie będą należały do obowiązków pracownika: współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych, przygotowywanie i składanie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez Szpital, tworzenie oraz e

Sprzedaż mammografu

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje o możliwości składania ofert na zakup: Mammografu analogowego Typ Giotto  IMAGE Z WYPOSAŻ. -MIKSER;STÓŁ Rok Produkcji 2008 nr fabryczny 61/15/08 BMP 9740014/ Termin składania ofert do 8.12.2017 r. drogą mailową na adres: poczta@csk.umed.pl. Osoba do kontaktu: Monika Marciniak 42-675-74-85 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z podmiotami oferującymi najkorzystniejsze warunki

Sprzedaż urządzeń – wydłużenie terminu składania ofert

Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi informuje, iż  ze względu na zaoferowane niższe kwoty niż oczekiwane dotyczące zakupu poniższych pozycji: 1. Tomograf komputerowy AQVILION 64 TOSHIBA nr inwentarzowy SP/401103, nr fabr. S/N HCA06Y2391 + wyposażenie, rok produkcji 2006 2. Rezonans magnetyczny TOSHIBA typ VANTAGE XGV, nr inwentarzowy SP 401108, nr fabr. S/N W3C11X2071, rok produkcji 2011. Wymieniono w 2017 r. cewkę głowową w 2016 r. cewkę brzuszną Usz

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni lekarzy i pielęgniarki

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni: lekarzy stomatologów do pracy w filii w Skierniewicach i Bełchatowie, lekarzy pediatrów, lekarzy anestezjologów dziecięcych, lekarzy psychiatrów, pielęgniarki operacyjne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Szpitala: 42 675 75 00. CV prosimy przesyłać drogą mailową na adres: poczta@csk.umed.pl....