SPRZEDAŻ SPRZĘTU

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego informuje o możliwości składnia ofert na zakup poniższych urządzeń: Kapslownica do fiolek Miernik stężenia gazów PACIII Nastołowa komora laminarna LAMIL Spektrofotometr UV-VIS LAMBDA 25 (Perkin Elmer) System jałowego rozlewu leków Termin składania ofert do dnia 10.07.2018 r. drogą mailową na adres: mmar@csk.umed.lodz.pl Osoba do kontaktu: Pracownik Działu Inwentaryzacji i Kasacji, nr telefonu 42-675...

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Inwentaryzacji i Kasacji

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Inwentaryzacji i Kasacji. Zatrudnienie w zakresie pełnego etatu. Wymagania konieczne: Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne, umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole,

Sukces Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że w wyniku procedury konkursowej, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, otrzymała status Centrum Doskonałości w zakresie Alergologii i Immunologii Klinicznej, przyznany przez Światową Organizację Alergii (WAO), z siedzibą w Milwaukee, USA. Informacja o działalności Kliniki znajduje się na stronie WAO http://www.worldallergy.org/wao-centers-of-excellence/europe/medical-u

Sukces Centralnego Szpitala Klinicznego

W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 ogłoszonym w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pedia