Nazwa pełna:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Nazwa skrócona:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres:
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
Telefony:
centrala: 42 675 70 00
sekretariat: 42 675 75 00
Fax:
42 678 93 68
E-mail:
poczta@csk.umed.pl
Strona www:
http://www.csk.umed.pl/
NIP:
728-22-46-128
REGON:
472147559
KRS:
0000149790
RPWDL:
000000018629
Nr rachunku:
70 1130 1163 0014 7148 0720 0001 (t.j. rachunek bieżący podlegający konsolidacji w Baku Gospodarstwa Krajowego BGK, od 1 marca 2015r)

uprzednio: PKO BP SA, 36 1020 3378 0000 1402 0015 5739

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Agnieszka Kotynia