• Podstawowym celem działalności Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
  • Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
  • Szpital jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Studium Medycznego w Łodzi.
  • Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 16:21