Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198 z późn. zm.).
Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej składa się z podstawowych elementów:
menu przedmiotowego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony,
właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się treści artykułów wyszczególnionych w menu przedmiotowym.

 

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat Szpitala. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:
menu przedmiotowe;
wyszukiwarkę znajdującą się u góry po prawej stronie witryny.

 

Kliknięcie w logo Biuletynu Informacji Publicznej spowoduje przekierowanie do Strony Głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Ewa Twardowsk