1. Dział Spraw Pracowniczych
  1. Sekcja Spraw Socjalnych
 2. Służba BHP
 3. Radca Prawny
 4. Dział Finansowo-Księgowy
  1. Kasa główna
  2. Kasy pomocnicze
 5. Sekcja Płac
 6. Dział Analiz i Planowania
 7. Sekcja ds. Obronnych, OC i Ochrony Informacji Niejawnych
 8. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 9. Stanowisko ds. Audytu
 10. Stanowisko inspektora ochrony ppoż.
 11. Sekretariat Szpitala
 12. Sekcja ds. Organizacyjnych
 13. Dział Administracyjno-Eksploatacyjny
 14. Magazyn
 15. Dział Techniczno-Inwestycyjny
 16. Dział Informatyki
 17. Dział Rozliczeń z Płatnikami i Monitorowania Świadczeń Medycznych
 18. Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji
 19. Dział Rejestracji i Dokumentacji Medycznej
  1. Sekcja Rejestracji i Kartotek Pacjentów
  2. Archiwum Medyczne
 20. Naczelna Pielęgniarka
  1. Pielęgniarka epidemiologiczna
  2. Dietetyk
 21. Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznyc
 22. Lekarz zakładowy
 23. Kapelan szpitalny
 24. Biblioteka szpitalna
 25. Ośrodek Kształcenia Stomatologów
Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Jan Kamiński