I. Szpital Kliniczny

 1. 1.      Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Oddział Zaburzeń Psychotycznych
b)      Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

 1. 2.      Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Oddział Zaburzeń Afektywnych
b)      Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny:
– Pododdział Zaburzeń Odżywiania
– Pododdział Zaburzeń Odżywiania dla Dzieci

 1. 3.      Klinika Psychiatrii Młodzieżowej (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Oddział Psychiatrii Młodzieżowej

 1. 4.      Centrum Pomocy Psychiatrycznej i Psychologicznej dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)

a)      Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży – Hostel

 1. 5.      Zakład Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej
b)      Pracownia Ultrasonografii
c)      Pracownia Mammografii
d)      Pododdział Medycyny Nuklearnej
e)      Pracownia Radiofarmacji
f)       Pracownia Fizyczna

 1. 6.      Dział Diagnostyki Laboratoryjnej (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Laboratorium Analiz Lekarskich
b)      Laboratorium Zespołu Pracowni Diagnostyki Immunologicznej (ul. Pomorska 251)
–        Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
–        Pracownia Immunoreumatologii
–        Pracownia Immunoserologii
–        Pracownia Biologii Molekularnej
–        Pracownia Cytometrii Przepływowej

 1. 7.      Inne komórki medycznej działalności szpitalnej

a)      Izba Przyjęć Klinik Psychiatrii (ul. Czechosłowacka 8/10)
b)      Pracownia EEG i EKG (ul. Czechosłowacka 8/10)
c)      Oddział Kliniczny Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej –
Zespół Chirurgii Jednego Dnia (ul. Pomorska 251)
d)      Blok Operacyjny (ul. Pomorska 251)
e)      Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej (ul. Czechosłowacka 8/10)
f)       Oddział Jednodniowych Procedur Alergologicznych (ul. Pomorska 251)
g)      Apteka Szpitala (ul. Czechosłowacka 8/10)
h)      Oddział Dzienny Dermatologii i Wenerologii (ul. Pomorska 251)
i)       Oddział Dzienny Neurologiczny (ul. Pomorska 251)
j)       Oddział Urologiczny (ul. Pomorska 251)
II. Zespół Ambulatoriów

 1. 1.      Oddziały Dzienne Klinik Psychiatrycznych (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Pododdział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych
b)      Pododdział Dzienny Psychiatrii Wieku Podeszłego
c)      Pododdział Dzienny Zaburzeń Afektywnych
d)      Pododdział Dzienny Zaburzeń Lękowych
e)      Pododdział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
f)       Pododdział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej
g)      Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży (ul. Bardowskiego 1)

 1. 2.      Zakład Chirurgii Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
b)      Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 1. 3.      Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej

 1. 4.      Zakład Ortodoncji (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Ortodoncji

 1. 5.      Zakład Stomatologii Ogólnej (ul. Pomorska 251)

a)      I Poradnia Stomatologii Ogólnej
b)      Pracownia Diagnostyki Obrazowej
c)      Centrum Implantologii Stomatologicznej
d)      Poradnia Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

 1. 6.      Zakład Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)

a)      I Poradnia Protetyki Stomatologicznej

 1. 7.      Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Stomatologii Dziecięcej

 1. 8.      Zakład Stomatologii Zachowawczej (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Stomatologii Zachowawczej

 1. 9.      Zakład Endodoncji (ul. Pomorska 251)

a)      I Poradnia Endodoncji
b)      II Poradnia Endodoncji

 1. 10.  Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych
  (ul. Czechosłowacka 8/10)

a)      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
–        ul. Czechosłowacka 8/10
–        ul. Bardowskiego 1
b)      Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
–        ul. Czechosłowacka 8/10
–        ul. Bardowskiego 1
c)      Poradnia Terapii Rodzin
–        ul. Czechosłowacka 8/10
–        ul. Bardowskiego 1
d)      Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) (ul. Czechosłowacka 8/10)
e)      Poradnia Psychogeriatrii
–        ul. Czechosłowacka 8/10
f)       Poradnia Leczenia Nerwic
–        ul. Czechosłowacka 8/10
–        ul. Bardowskiego 1
g)      Poradnia Psychologiczna
–        ul. Czechosłowacka 8/10
–        ul. Bardowskiego 1

 1. 11.  Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii (ul. Pomorska 251)

a)      Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
b)      Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii dla Dzieci
c)      Poradnia Immunologii Klinicznej
d)      Zespół Pracowni Diagnostyki Immunologicznej
e)      Poradnia Reumatologii Klinicznej
f)       Poradnia Immunotransplantologii Klinicznej
g)      Ośrodek Dawców Szpiku

 1. 12.  Zakład Medycyny Zapobiegawczej (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Prewencji Chorób Układu Krążenia i Metabolicznych
b)      Centrum Medycyny Sportowej
c)      Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 1. 13.  Zakład Genetyki Klinicznej (ul. Pomorska 251)

a)      Poradnia Genetyki Klinicznej
b)      Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
c)      Pracownia Ultrasonografii
d)      Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
e)      Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju
f)       Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
g)      Punkt Pobrań Materiałów do Badań
h)      Poradnia Urologiczna

 1. 14.  Filie Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii w Łodzi

a)      Filia w Bełchatowie (ul. Św. Barbary 1)
b)      Filia w Skierniewicach (ul. Lelewela 5)

 1. 15.  Inne komórki medycznej działalności ambulatoryjnej

a)      II Poradnia Stomatologii Ogólnej z Izbą Przyjęć (ul. Pomorska 251)
b)      II Poradnia Protetyki Stomatologicznej (ul. Pomorska 251)
c)      Pracownia Techniki Dentystycznej (ul. Pomorska 251)
d)      Centralna Sterylizacja (ul. Pomorska 251)
e)      Poradnia Medycyny Nuklearnej (ul. Czechosłowacka 8/10)
f)       Ośrodek Psychodermatologii i Medycyny Estetycznej (ul. Pomorska 251)
–       Poradnia Dermatologiczna
g)      Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego (ul. Czechosłowacka 8/10)
h)      Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Czechosłowacka 8/10)
i)       Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-3)
j)       Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – C-5)
k)      Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-3)
l)       Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ul. Pomorska 251 – A-1)
m)     Poradnia Neurologiczna (ul. Pomorska 251)

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Jan Kamiński