• Dział Spraw Pracowniczych
 • Sekcja Spraw Socjalnych
 • Dział Prawny
 • Główny Księgowy
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Kasa główna
 • Kasy pomocnicze
 • Sekcja Płac
 • Dział Analiz i Planowania
 • Służba BHP
 • Sekcja ds. Obronnych, OC i Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Akredytacji
 • Pełnomocnik Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych CKD
 • Stanowisko ds. Audytu
 • Sekretariat Szpitala
 • Stanowisko inspektora ochrony ppoż.
 • Dział Organizacyjny
 • Dział Administracyjny
 • Sekcja Zaopatrzenia i Transportu
 • Magazyny
 • Dział Zamówień Publicznych, Marketingu i Promocji
 • Dział Inwestycyjny
 • Dział Techniczny
  • Sekcja ds. Technicznych UCP Sporna
 • Dział Informatyki
 • Dział Rozliczeń z Płatnikami i Monitorowania Świadczeń Medycznych
 • Dział Rejestracji i Dokumentacji Medycznej
  • Sekcja Rejestracji i Kartotek Pacjentów
  • Archiwum Medyczne
 • Naczelna Pielęgniarka
  • Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki
  • Zespół dietetyków
 • Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych
 • Lekarz Zakładowy
 • Kapelan szpitalny
 • Biblioteka szpitalna
 • Dział Epidemiologii
 • Dział Aparatury Medycznej
  • Sekcja Zaopatrzenia Medycznego
 • Dział Inwentaryzacji i Kasacji
 • Archiwum Medyczne CKD
 • Sekcja utrzymania czystości
 • Inspektor Ochrony Danych
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 31 marca 2021, 13:20