Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 10/2018  z dn. 24 stycznia 2018 r.

Regulamin organizacyjny

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 16:00