Tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków obowiązujący w Szpitalu oparty jest na przepisach kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002.5.46).

 

Pacjent może zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, przyjmującego na terenie Szpitala i otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie uzyskania informacji o swoich prawach i sformułowania ewentualnej skargi.
Rzecznik Praw Pacjenta – dr n. med. Iwona Wyrwicka, tel. 42 675 72 38.

 

Skargi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Szpitala. Za rozpatrywanie skarg i informowanie o podjętych decyzjach odpowiada Dyrektor lub właściwy Zastępca Dyrektora.
Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9-11.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:19
Zmianę wprowadził: Beata Stejskał