Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

wprowadzony został Zarządzeniem nr 128/2012 Dyrektora Szpitala
z dn. 28 grudnia 2012 r., zmieniony Zarządzeniami Dyrektora: nr 3/2014, 20/2015 oraz 84/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 1 – Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej

Załącznik nr 1 a – Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej

Załącznik nr 1 b – Jednostki i komórki organizacyjne działalności medycznej

Załącznik nr 2 – Jednostki i komórki organizacyjne działalności innej niż medyczna

Załącznik nr 3.1 – Schemat organizacyjny

Załącznik nr 3.2 – Schemat organizacyjny

Załącznik nr 3.3 – Schemat organizacyjny

Załącznik nr 4 – Wykaz symboli kancelaryjnych i komórek organizacyjnych

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 17 Czerwiec 2016 - 13:52:20
Zmianę wprowadził: Agnieszka Kotynia