1. Hospitalizacja pacjentów potrzebujących całodobowej lub całodziennej opieki medycznej w zakresie:
a) psychiatrii,
b) chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – hospitalizacja jednodniowa,
c) alergologii,
d) dermatologii i wenerologii  hospitalizacja dzienna.
2. Ambulatoryjna opieka medyczna i profilaktyka w zakresie:
a) psychiatrii i psychologii klinicznej,
b) stomatologii zachowawczej i endodoncji,
c) stomatologii dziecięcej,
d) chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,
e) protetyki stomatologicznej,
f)  implantologii stomatologicznej,
g) periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej,
h) stomatologii estetycznej,
i)  zaburzeń czynnościowych narządu żucia,
j)  immunologii,
k) alergologii,
l)  reumatologii,
m) chorób układu krążenia i metabolicznych,
n) terapii izotopowej,
o) medycyny sportowej,
p) dermatologii i wenerologii,
q) poradnictwa genetycznego,
r)  poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii,
s) poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie psychologii,
t)  świadczeń ginekologicznych i położniczych,
u) świadczeń pediatrycznych,
v) neurologii.
3. Diagnostyka z zakresu:
a) psychiatrii i psychologii klinicznej,
b) stomatologii we wszystkich reprezentowanych specjalnościach,
c) chorób błony śluzowej jamy ustnej,
d) zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz chorób stawu skroniowo-żuchwowego,
e) wad rozwojowych narządu żucia,
f)  diagnostyki obrazowej (radiologii) dotyczącej stomatologii,
g) medycyny nuklearnej,
h) ultrasonografii i mammografii,
i)  immunologii klinicznej,
j)  diagnostyki laboratoryjnej,
k) elektrodiagnostyki,
l)  chorób układu krążenia i metabolicznych,
m) medycyny sportowej,
n) dermatologii i wenerologii,
o) genetyki
p) ginekologii,
q) pediatrii.
4. Pośrednie formy terapii w zakresie:
a) psychiatrii i psychologii klinicznej.
5. Rehabilitacja w zakresie:
a) psychiatrii,
b) zaburzeń narządu żucia (fizykoterapia, akupunktura, psychoterapia),
c) zaburzeń stomatologicznych, obejmującą kompleksowe działania lecznicze, zmierzające do przywrócenia prawidłowej funkcji żucia, mowy i estetyki pacjenta,
d) świadczeń dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii
i psychologii.
6. Profilaktyka i promocja zdrowia we wszystkich reprezentowanych specjalnościach.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:37
Zmianę wprowadził: Marcin Włodarczyk