Nazwa pełna:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa skrócona:
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres:
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Telefony:
centrala: 42 675 70 00
sekretariat: 42 675 75 00

Fax:
42 678 93 68

E-mail:
poczta@csk.umed.pl

Strona www:
http://www.csk.umed.pl/

NIP:
728-22-46-128

REGON:
472147559

KRS:
0000149790

RPWDL:
000000018629

Nr rachunku:
70 1130 1163 0014 7148 0720 0001 (t.j. rachunek bieżący podlegający konsolidacji w Banku Gospodarstwa Krajowego BGK, od 1 marca 2015r)
uprzednio: PKO BP SA, 36 1020 3378 0000 1402 0015 5739

Ostatnia zmiana: - 27 października 2018, 6:50