Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

 

Uchwała_2022_65-sig

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 08 grudnia 2022, 8:38