Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

(tekst jednolity: Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 219/2018 z dnia 28.06.2018 r.)

Statut CSK UM w Łodzi

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 15 października 2018, 13:44