Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

(tekst jednolity: Uchwała Senatu UM w Łodzi nr 301/2019 z dnia 28.05.2019 r.)

Statut

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 31 maja 2019, 10:03