Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie z brzmieniem art. 9 pkt 10 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 z późn. zm.).

Podmiotem tworzącym Szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:37
Zmianę wprowadził: Ewa Twardowsk