1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne Szpitala.
  2. Udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni oraz innych uczelni i instytucji prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
  3. Uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonaleniu zawodowym kadr lekarskich, pielęgniarskich, słuchaczy szkół medycznych i innych zawodów w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
  4. Prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia.
  5. Prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę zdrowotną.
  6. Pełnienie funkcji konsultacyjnych dla innych podmiotów na podstawie zawartych umów.
  7. Orzecznictwo dla potrzeb sądów, prokuratur i instytucji ubezpieczeniowych oraz osób prawnych i fizycznych.
  8. Prowadzenie badań klinicznych na zlecenie innych podmiotów na podstawie odrębnych umów.
  9. Opracowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie innych podmiotów.
  10. Realizowanie zadań na rzecz obronności kraju i reagowania kryzysowego.

 

Ostatnia zmiana niniejszej podstrony została wykonana w dniu : piątek 29 Kwiecień 2016 - 12:40:37
Zmianę wprowadził: Marcin Włodarczyk