Wykonanie oraz dostawę materiałów szkoleniowych, biurowych i promocyjnych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie realizowane będzie w ramach realizacji Projektu pn.„Kształcenie podyplomowe lekarzy w ważnych epidemiologicznie i demograficznie dziedzinach medycyny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego zatrudni lekarza stomatologa

SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ZATRUDNI lekarza STOMATOLOGA na umowę o pracę lub kontrakt. Miejsce pracy: Filia Szpitala w Skierniewicach przy ul . Lelewela 5 lub Filia Szpitala w Bełchatowie przy ul. Św. Barbary 1 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 31 maja 2017 roku na adres:  poczta@csk.umed.pl w tytule proszę wpisać: oferta pracy LEKARZ-STOMATOLOG /MIEJSCOWOŚĆ/ Zastrzegamy sobie prawo do k