Sukcesy Szpitala – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Sukces Centralnego Szpitala Klinicznego

W konkursie nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 ogłoszonym w ramach Działania 9.2 POIiŚ w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych: – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego, – na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego, – w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pedia