Lp.

Nazwa

Cena w zł

1 Masaż klasyczny częściowy         45,00
2 Masaż pleców         25,00

3

Masaż pleców – seria 10x

200,00

4

Masaż części ciała

20,00

5

Masaż części ciała – seria 10x

150,00

6

Masaż twarzy

15,00

7

Masaż twarzy – seria

100,00

8

Terapia punktów spustowych bólu

25,00

9

Terapia punktów spustowych bólu – seria 10x

200,00

10

Laseroterapia

12,00

11

Laseroterapia – seria 10x

100,00

12

Ultradźwięki

12,00

13

Ultradźwięki – seria 10x

100,00

14

Magnetoterapia

10,00

15

Magnetoterapia – seria 10x

80,00

16

Elektroterapia

10,00

17

Elektroterapia – seria 10x

80,00

18

Kinesiology taping (plastrowanie)

30,00

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 42/675-76-68.