Badania laboratoryjne

Cennik badań laboratoryjnych

Badania Mammograficzne

Zakład Medycyny Nuklearnej 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 Cennik komercyjny – obowiązuje od 1 Stycznia 2020 r.

Badania Scyntygraficzne

Zakład Medycyny Nuklearnej 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Badania Ultrasonograficzne

Zakład Medycyny Nuklearnej 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, tel.: (42) 675-70-16 Cennik komercyjny - obowiązuje od 1 Stycznia 2020 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Fizjoterapia Ambulatoryjna

Fizjoterapia ambulatoryjna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-42-48, 201-44-40 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Izba Przyjęć

Izba przyjęć 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-90, 201-41-95 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia Endokrynologiczna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-76 Cennik komercyjny - obowiązuje od 9 lipca 2018 r.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - Zespół Poradni Specjalistycznych

Zespół Poradni Specjalistycznych 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-42-40; 201-42-54 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Centrum Medycyny Sportowej

Poradnia prewencji chorób układu krążenia i metabolicznych Centrum Medycyny Sportowej Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-74-71, fax: (42) 675-75-91 Cennik komercyjny - obowiązuje od maja 2016 r.

Diagnostyka w kierunku SARS-CoV-2

Pobieranie materiału do badań w Punkcie Pobrań Pracowni Wirusów Oddechowych, Budynek C5, ul. Pomorska 251 Poniedziałek-Piątek 8:00 – 13:00 15:00 – 19:00 Sobota 9:00 – 15:00 Odbiór wyników badań możliwy w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy: https://kl745.elaborat.marcel.pl/ Istnieje możliwość uzyskania wyniku badań komercyjnych w języku angielskim. UWAGA! Nie ma możliwości wystawienia wyniku w języku angielskim dla badań bezpłatnych. Oznaczanie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2/diagnostyka poszczepienna Pobieranie materiału do badań: Punkt Pobrań Zespołu Poradni CKD, Budynek A-1, ul. Pomorska 251, wejście „C”. Przed badaniem należy wypełnić zlecenie na badanie (dostępne w Kasie Rejestracji) oraz uiścić opłatę. Materiał do badań w kierunku oznaczania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 (krew żylna) pobierany jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 Do badania nie trzeba być na czczo. Telefon do Pracowni Wirusów Oddechowych: 516 945 165 Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem : http://www.csk.umed.pl/diagnostyka-koronawirusa-sars-cov-2-w-csk-um-w-lodzi/

EEG / EMG / Spirometria

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii - Badania Elektrofizjologiczne, Wydolnościowe, Endoskopowe, Urodynamiczne i Konsultacje Lekarskie 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 Cennik komercyjny, obowiązuje od 01 Grudnia 2019 r.

Gotowość pracowni do wykonywania świadczeń zdrowotnych

Cennik opłat za miesięczną gotowość pracowni do wykonywania świadczeń zdrowotnych. Cennik obowiązuje od maja 2016 r.

Izba Przyjęć - ul. Sporna

Izba Przyjęć 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, tel.: (42) 617-77-90 Cennik komercyjny - obowiązuje od Maja 2016 r.

Medycyna Estetyczna

Medycyna Estetyczna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-74-74 W Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytucie Stomatologii w Łodzi wykonujemy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Zabiegi wykonywane są w gabinecie lekarskim nr 308, (Poziom „0”, 1 piętro) budynek A-3, Pomorska 251, czynnym w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 - 18:00.

Ośrodek diagnostyki i leczenia astmy i alergii

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-73-35

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 675-74-74 Cennik komercyjny - obowiązuje od 16 kwietnia 2018 r.

Poradnia Genetyczno - Ginekologiczna

Genetyka 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 272-53-53 Cennik komercyjny, obowiązuje od 01 października 2020r.

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Poradnia Ginekologiczno - Połoznicza 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 41 15 Obowiązuje od 1 stycznia 2021r.

Poradnia Pulmonologiczna

Badania czynnościowe układu oddechowego, diagnostyka i leczenie zespołu obturacyjnego bezdechu sennego 92-216 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8, tel.: (42) 677-93-19, 669-087-669 Cennik komercyjny - obowiązuje od 01.01.2020 r.

Pracownia Diagnostyki Toksykologicznej ZDL

Cennik komercyjny laboratoryjnych badań toksykologicznych w Pracowni Diagnostyki Toksykologicznej ZDL ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 tel. 42 631-47-95 42 631-47-96 Obowiązuje od dnia 15 lipca 2021r.

Pracownia Endoskopii

Pracownia Endoskopii 92-231 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 43 77, 42 201 43 70

Pracownia Immunopatologii i Genetyki

Pracownia Immunopatologii i Genetyki 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, tel.: (42) 617-77-69 Cennik komercyjny: obowiązuje od 1 Czerwca 2017 r.

Przygotowanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych

Przygotowanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych

Psychiatria - EEG i EKG

Klinika Psychiatrii 92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 Cennik komercyjny - obowiązuje od 26 września 2018 r.

Rehabilitacja - ul. Sporna

Fizjoterapia Ambulatoryjna 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50, tel.: (42) 617-77-79 Cennik komercyjny - obowiązuje od Maja 2016 r. UWAGA: Wszystkie ceny obejmują tylko 1 zabieg!

Sterylizacja

Centralna Sterylizatornia 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, tel.: (42) 201-41-70 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/59, tel.: (42) 617-79-31 lub 694-910-737 Cennik komercyjny - obowiązuje od 17 sierpnia 2016 r.

Stomatologia

Instytut Stomatologii ul. Pomorska 251, Łódź tel. (42) 675-74-74

Świadczenia Zakładu i Poradni Genetyki Klinicznej

ŚWIADCZENIA ZAKŁADU i PORADNI GENETYKI KLINICZNEJ SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w ŁODZI

Transport medyczny pacjentów

cennik obowiązuje od 01 kwietnia 2019r.

Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno - Polożnicze im. dr. L. Rydygiera

ul. Sterlinga 13 Łódź Obowiązuje od 1 stycznia 2020

Usługi administracyjne

Cennik obowiązuje od 4 Listopada 2019 r.

Zakład Diagnostyki Obrazowej - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii

Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50

Zakład Diagnostyki Obrazowej CKD

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Diagnostyki Obrazowej - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 201 42 04 cennik obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251 tel. 42 675 76 25 OBOWIĄZUJE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.