Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajął II miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce

śr, 2020-11-18 Joanna Barden

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż  Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajął wysokie II miejsce w rankingu: „Najlepiej Zarządzane Szpitale Publiczne  wg BFF Banking Group  w kategorii placówek z kontraktem powyżej 89 mln zł. 

W tegorocznej edycji rankingu udział wzięło 221 szpitali. W tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne. Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

  • efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala,
  • rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków,
  • dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.