Telefon: 42 675 75 28

 

Jest to jedyny ośrodek implantologiczny na terenie województwa łódzkiego
i jeden z nielicznych w kraju. Zabiegi wykonywane są przez wysokiej klasy specjalistów w zakresie implantologii, przy użyciu najwyższej jakości sprzętu
i materiałów. W zakładzie wykonywane są również zabiegi przygotowujące do wprowadzenia implantu np. podnoszenie dna zatoki szczękowej czy uzupełnianie tkanek kostnych materiałami zastępczymi. Zabiegi wykonywane są za pełną odpłatnością ze strony pacjenta, nie podlegają refundacji z NFZ. Ośrodek prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i leczniczą.

SKŁAD OSOBOWY:

Dr n. med. Marcin Cajdler
Dr n. med. Przemysław Grodecki