Kliniki psychiatryczne:
Izba Przyjęć
Oddział Zaburzeń Psychotycznych
Oddział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych
Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego
Oddział Zaburzeń Afektywnych
Oddział Dzienny Zaburzeń Afektywnych
Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Dla Dorosłych
Oddział Psychiatrii Młodzieżowej
Oddział Dzienny Psychiatrii Młodzieżowej
Oddział Diagnostyczno – Obserwacyjny
Programy realizowane w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej
Przychodnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych
Leczenie Środowiskowe – Domowe
Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Młodzieży
Poradnia Terapii Rodzin Hostel
Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży
Zakład Medycyny Nuklearnej:
Pracownia Mammografii
Pracownia Ultrasonografii
Zakład Medycyny Nuklearnej – kadra
Nasze postępy w diagnostyce radioizotopowej
Instytut Stomatologii:
Rejestracja
Izba Przyjęć – Pomoc doraźna
Filia Skierniewice
II Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Zakład i Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Zakład i I Poradnia Stomatologii Ogólnej
Centrum Implantologii Stomatologicznej
Zakład i Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej
Zakład i Poradnia Endodoncji
Zakład i Poradnia Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Zakład i Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
Zakład i Poradnia Ortodoncji
Zakład i Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
Zakład i I Poradnia Protetyki Stomatologicznej
II Poradnia Stomatologii Ogólnej
Pracownia Techniki Dentystycznej
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Centralna Sterylizacja
Zespół Chirurgii Jednego Dnia / oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Dnia Jednego
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Szczegółowy wykaz badań
Kontrola Jakości w Laboratorium
Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii
Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej
Zakład i Poradnia Genetyki Klinicznej