Diagnostyka w kierunku zakażenia SARS-CoV-2

pon, 2020-10-12 Beata Strzelecka

Pracownia Wirusów Oddechowych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej CSK UM uruchamia badania w kierunku diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2 dla pacjentów „komercyjnych” (samodzielnie opłacających badanie)

  1. Badanie genetyczne w kierunku SARS-CoV-2 (RT-PCR) – cena badania: 420 zł
  2. Oznaczanie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasie IgM –cena badania: 50 zł
  3. Oznaczanie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasie IgG – cena badania: 70 zł

Pobieranie materiału do badań: Punkt Pobrań Zespołu Poradni CKD, Budynek A-1, ul. Pomorska 251, wejście „C”. Przed badaniem należy wypełnić zlecenie na badanie  (dostępne w Kasie Rejestracji) oraz uiścić opłatę.

WAŻNE INFORMACJE:

Wymazy na badanie genetyczne pobierane są we wtorek, środę i piątek w godz. 13:30 – 15:00

 

NIE POBIERAMY wymazów od pacjentów, którzy:

  • mają jakiekolwiek objawy infekcji (zwłaszcza katar i kaszel) – tacy pacjenci powinni postępować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, czyli zgłosić się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej bądź szpitala z oddziałem zakaźnym;
  • mają podwyższoną temperaturę ciała;
  • mają aktywne objawy opryszczki, zwłaszcza w obrębie twarzy;
  • przeszli zabiegi dentystyczne w ciągu 48 godzin.

Interpretacja wyników badań (wg Rekomendacji NIZP-PZH w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 z 24.04.2020r):

 

Wynik POZYTYWNY – w próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2

Wynik NEGATYWNY – w próbce nie stwierdzono obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2, bądź jego ilość była poniżej progu wykrywalności (wynik nie wyklucza zakażenia wirusem)

Wynik NIEROZSTRZYGAJĄCY – w próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2 w ilości na granicy progu wykrywalności bądź stwierdzono obecność materiału genetycznego innego wirusa, co nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie pomiędzy wynikiem negatywnym a pozytywnym w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Wystawienie wyniku nierozstrzygającego nie świadczy i nie może być interpretowane jako błąd lub brak należytego działania laboratorium – jest konsekwencją naturalnego przebiegu infekcji wirusowych.

 

W przypadku uzyskania wyniku nierozstrzygającego zaleca się powtórzenie badania po upływie 48 godzin – koszt powtórnego badania ponosi pacjent.

 

Materiał do badań w kierunku oznaczania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 (krew żylna) pobierany jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Do badania nie trzeba być na czczo

Odbiór wyników badań możliwy w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy eLaborat.

 

Istnieje  możliwość uzyskania wyniku w języku w języku angielskim, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.