Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni pracownika do Działu Organizacyjnego

Podstawowe zadania, jakie będą należały do obowiązków pracownika:

 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie organizacji jednostki
 • przeprowadzanie procedur postępowań konkursowych, z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i składanie ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez Szpital,
 • tworzenie oraz ewidencja umów zawieranych przez Szpital z podmiotami zewnętrznymi,
 • pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie zarządzania, administracji, zdrowia publicznego)
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze ochrony zdrowia, mile widziane na podobnym stanowisku,
 • znajomość branży medycznej oraz przepisów zakresu działalności podmiotów leczniczych – znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność,
 • umiejętności interpersonalne, odpowiedzialność

Wymagania dodatkowe (pożądane):

– posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji i oceny projektów unijnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV  i list motywacyjny drogą mailową: poczta@csk.umed.pl do dnia 10.01.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”

Informujemy, że:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
 • nie zwracamy przesłanych dokumentów.