Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni:
• asystentkę lub higienistkę stomatologiczną
Miejsce pracy: Poradnie stomatologiczne – filia w Bełchatowie
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do Sekretariatu Szpitala drogą mailową na adres: poczta@csk.umed.pl.