Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni na stanowisko:
– sanitariusz,
– salowa.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Z-cą Naczelnej Pielęgniarki – mgr Beatą Smarzyk, tel. (42) 201 41 20.