Wszystkie oferowane przez nas preparaty są przygotowane w nowoczesnej wytwórni, zgodnie z wszelkimi wymogami dobrej praktyki produkcyjnej.

Posiadamy certyfikaty rejestracyjne i koncesją na produkcję zestawów do znakowanie technetem99m. Wdrożony jest system zapewnienia jakości produktów mający zagwarantować, że preparaty są wytwarzane zgodnie ze standardami zapewniającymi jednorodność i powtarzalność wyrobów. Obejmuje on planowe i systematyczne działania, niezbędne dla stworzenia odpowiedniej pewności, że produkt będzie spełniał wymogi jakościowe.

preparat przeznaczenie
Z-2 EC scyntygrafia dynamiczna nerek (renoscyntygrafia i oznaczenia klirensowe), może także być wykorzystywany do badań przepływowych serca (określanie wielkości przecieków)
Z-3 MIBI badanie ukrwienia mięśnia sercowego (scyntygrafia perfuzyjna)
Z-4 IgG diagnostyka scyntygraficzna w wykrywaniu i lokalizacji ognisk zapalnych o różnej etiologii
Z-5 ECD diagnostyka scyntygraficzna w wykrywaniu i lokalizacji zaburzeń ukrwienia w obszarze centralnego układu nerwowego o różnej etiologii

Zestawy do znakowania EC i MIBI są jednofiolkowe; ECD i IgG – dwufiolkowe (jedna fiolka zawiera substancję czynną, druga – subst. pomocnicze).

System zapewnienia jakości jest udokumentowany. Każdy etap produkcji jest kontrolowany, a wszystkie czynności opisane i udokumentowane. Wytwórnia posiada zorganizowany system dokumentacji opisujący każdy krok produkcyjny i kontrolny.

Celem naszej działalności jest produkcja i sprzedaż preparatów do diagnostyki radioizotopowej zaspokajających zapotrzebowanie i oczekiwania klientów. Dbałość o zdrowie pacjentów i autorytet wytwórni jest podstawą prowadzonej polityki jakości.

Politykę jakości traktujemy jako nadrzędną w naszej działalności.

Zamówienia

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dział Produkcji Radiofarmaceutyków
92-216 Łódź
ul. Czechosłowacka 8/10

Zamówienia realizujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Dodatkowe informacje można również uzyskać telefonicznie (w godz. 8-13 CET )
(+048)(42) 675 72 71, 675 72 88, fax: 679 17 80