E-zdrowie w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do świadczeń medycznych

pon, 2018-09-10 Joanna Barden

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Projekt uzyskał współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Działanie IV.2: E-usługi publiczne

Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Łodzi i regionu łódzkiego dostępu do nowoczesnych, przyjaznych użytkownikom narzędzi – tzw. e-usług – wykorzystujących możliwości nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochronie zdrowia. Umożliwią one wygodniejsze niż do tej pory korzystanie ze świadczeń medycznych udzielanych przez Szpital, zwiększając tym samym dostępność do nich, a także przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i regionu łódzkiego.

W ramach projektu Szpital przewiduje:

 • rozbudowę Szpitalnego Systemu Informatycznego Eskulap o nowe moduły
  i funkcjonalności, umożliwiające m.in. elektroniczną wymianę danych pomiędzy
  poszczególnymi oddziałami, poradniami, pracowniami diagnostycznymi
  i laboratoryjnymi Szpitala,
 • uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów oraz umożliwienie zdalnego
  odbioru wyników badań wykonanych w Szpitalu,
 • uruchomienie systemu przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych, umożliwiającego przekazywanie pacjentom pełnych danych dotyczących wykonanych badań scyntygraficznych, a docelowo także elektroniczną wymianę tych danych z innymi placówkami medycznymi,
 • uruchomienie dwóch interaktywnych portali dla pacjentów Klinik Psychiatrii Szpitala, wspomagających procesy diagnostyki i leczenia
 • rozbudowę infrastruktury informatycznej Szpitala – zakup serwera, stacji roboczych wykonanie nowych połączeń sieciowych w obiektach Szpitala.

Szacowana wartość projektu: 835 248 zł

Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 778 804,57 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu,
nie więcej niż 661 983,88 zł

Projekt zrealizowany w okresie od 9 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

Materiał informacyjny o projekcie - PDF

Pobierz