Zapraszamy do Filii Instytutu Stomatologii w Skierniewicach
przy ulicy Lelewela 5
Telefon: 46 832-36-27

 Jest to druga filia Szpitala zlokalizowana na terenie województwa łódzkiego. Realizujemy świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu zawartego z NFZ w zakresie leczenie ogólnostomatologiczne, dla dzieci, protetyczne oraz ortodontyczne, chirurgiczne
i periodontologiczne. Wykonujemy także procedury ponadstandardowe zgodnie z cennikiem Szpitala.

Urządzenia,sprzęt medyczny:

3 fotele stomatologiczne, radiowizjograf.

Nasz zespół:

Lekarze:
lek.stom.Jolanta Markiewicz
lek.stom.Aneta Jeziorska
lek.stom.Joanna Szwankowska
dr n.med.Patrycja Kossakowska
lek.stom.Grzegorz Kruszczyński
lek.stom.Justyna Ścięgosz
lek.stom.Katarzyna Milczarek-Cichocka
Higienistki stom.
Edyta Karpińska
Agata Murgrabia-Jagiełła
Klaudia Styczyńska
Rejestracja:
Sylwia Pawlikowska