Gotowość pracowni do wykonywania świadczeń zdrowotnych – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

GOTOWOŚĆ PRACOWNI DO WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH