GOTOWOŚĆ PRACOWNI DO WYKONANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH