W  dniu  26  listopada  w  hali  Studium  Wychowania  Fizycznego  i  Sportu  Uniwersytetu  Medycznego  w  Łodzi  odbyły  się  I Mistrzostwa Pracowników Szpitali w Futsalu.
Inicjatorem i pomysłodawcą turnieju był magister Adam Chmielecki, trener sekcji  Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Turniejowy przyświecała idea aktywnego wypoczynku, a także integracja środowiska pracowników służby zdrowia.
Dla podniesienia rangi zawodów w turnieju wystąpili gościnnie byli i obecni zawodowi piłkarze min: Rafał Niżnik, Paweł Golański czy Adam Patora.
Turniej  wygrała  reprezentacja  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,  drugie  miejsce  zajął  szpital  Wojskowej  Akademii  Medycznej, a trzecie miejsce Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Kolejne miejsca zajęły: szpital „Jonschera”, Wojskowy Instytut Medyczny, Centrum Medyczne im. Łęckiego   i szpital „Górka” z Buska – Zdroju.

misrz