Inspektor Ochrony Danych – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi