Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznych Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego
Poruszanie się po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewej czꜶci strony Biuletynu.

Menu przedmiotowe zostało podzielone na grupy tematyczne, w które zestawiono informacje udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).

Na wszystkich stronach (na dole paska menu) znajduje się przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej. Dostęp do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej jest możliwy również po wprowadzeniu do pasku adresów następującego adresu URL – www.bip.gov.pl

Po lewej stronie, znajduje się moduł wyszukujący (opcja Wyszukiwarka), którego zadaniem jest przeszukiwanie danych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Statystyka odwiedzin strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego znajduje się również po lewej stronie, jako przedostatnia pozycja menu przedmiotowego.

Informacja o zmianach dokonywanych w treści i zawartoœci strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego są zamieszczone w dziale „Rejestr zmian„.