SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251
92-213 ŁódĽ

Dyrektor
Dr n. med. Monika Domarecka
Tel. 678-93-68

Z-ca Dyrektora
Dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Dariusz Brykalski
Tel. 678-93-68

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych
Mgr Elżbieta Krawczyk
Tel. 678-93-68

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy
Mgr Maria Antosik
Tel. 674-75-07