Izba przyjęć
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź

Dyżurka – tel. 42 201 4190

Lekarz dyżurny – tel. 42 201 4191

Pielęgniarka oddziałowa – tel. 42 201 4192