Telefon: 42 675-76-57

 

Izba Przyjęć jest miejscem gdzie pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy podlegają wstępnemu badaniu i kwalifikacji do poradni specjalistycznej. Lekarze udzielają tu porad w przypadku każdego problemu stomatologicznego w godzinach od 8:00 do 19:00.

Przyjęcia pacjentów z bólem są realizowane poza wszelką kolejnością, na specjalnie do tego przygotowanym stanowisku.

Niezbędne dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia przez system eWUŚ:

Pacjent zobowiązany jest wypełnić na miejscu i złożyć „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”.

Do wypełnienia oświadczenia wymagany jest jeden z dokumentów: Dowód Osobisty, Prawo Jazdy lub Paszport