JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Izba Przyjęć – Pomoc DoraŸna 675-76-57
Kierownik Lek. stom. Wiesława Czechowska
Rejestracja 675-74-74
Poradnia Stomatologii Ogólnej 675-76-57
Kierownik Lek. stom. Ewa Malenta – Markiewicz
Poradnia/Zakład Stomatologii Zachowawczej 675-74-57
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Danuta Pištowska
Poradnia/Zakład Propedeutyki i Diagnostyki 675-74-64
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski
Centrum Implantologii 675-75-28
Pracownia Diagnostyki Obrazowej i USG 675-75-68
Kierownik Dr n. med. Maciej Wilamski
Poradnia/Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 675-75-23
kierownik Prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna -Sobańska
Poradnia/Zakład Ortodoncji 675-75-24
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Grażyna Œmiech – Słomkowska
Poradnia/Zakład Chirurgii Stomatologicznej 675-75-29
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Grażyna Grzesiak – Janas
Poradnia/Zakład Endodoncji 675-74-47
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
Poradnia/Zakład Protetyki Stomatologicznej 675-74-63
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Maciej Romanowicz
II Poradnia Protetyki 675-75-50
Kierownik Dr n. med. Sławomir Pšsiek
Pracownia Techniki Dentystycznej 675-74-12
Koordynator Technik dent. Tomasz Peterson
Poradnia/Zakład Periodontologii i Chorób Błony Œluzowej Jamy Ustnej 675-75-49
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Anna Kurnatowska
Poradnia/Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnoœciowych Narzšdu Żucia 675-76-68
Kierownik Prof. dr hab. n. med. Wojciech Split