Kliniki Psychiatrii – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-216 ŁÓDŹ, UL. CZECHOSŁOWACKA 8/10 – BUDYNEK B1
SEKRETARIAT: TEL. 42 675 72 72, FAX 42 679 17 80

RZECZNIK PRAW PACJENTA DLA PACJENTÓW KLINIK PSYCHIATRYCZNYCH
MGR MAŁGORZATA STAŚKOWIAK – TEL. 42 675 72 38
BUDYNEK B1, PARTER, POKÓJ 204
Przyjmuje w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
W czasie nieobecności Rzecznika, pacjenci mogą kierować swoje zgłoszenia do Wydziału ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:
a) bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta – 800 190 590 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 21:00),
b) poczty tradycyjnej: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa,
c) poczty elektronicznej: psychiatria@bpp.gov.pl.