Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

CENTRALA SZPITALA: 42 617 77 77
SEKRETARIAT DYREKTORA: 42 617 79 00, FAX 42 617 79 88
REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH: 42 617 77 85
DZIAŁ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: 42 617 79 15

SOR
tel. (42) 617 79 99

ODDZIAŁ I
Sekretariat: tel. (42) 617 77 40
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 37

ODDZIAŁ III
Sekretariat: tel. (42) 617 77 15
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 18

ODDZIAŁ IV
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 47

ODDZIAŁ V
Sekretariat: tel. (42) 617 77 87
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 53

ODDZIAŁ VI
Sekretariat: tel. (42) 617 77 54
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 57

ODDZIAŁ VI – DZIENNY
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 56

ODDZIAŁ VII
Sekretariat: tel. (42) 617 77 35
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 33

ODDZIAŁ VIII
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 26

ODDZIAŁ IX
Sekretariat: tel. (42) 617 77 20
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 23

ODDZIAŁ X
Sekretariat: tel. (42) 617 77 10
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 08

ODDZIAŁ XI
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 02

ODDZIAŁ XII
Sekretariat: tel. (42) 617 79 75
Pokój lekarski: tel. (42) 617 77 83