92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 – BUDYNEK A-1
SEKRETARIAT DYREKTORA CKD: TEL. 42 201 41 00, FAX 42 201 41 01

Poradnie specjalistyczne – wejście „B” budynek A-1

Rejestracje Zespołu Poradni Specjalistycznych CKD

Poradnia Kardiologiczna: tel. (42) 201 42 54
Poradnia Kardiochirurgiczna: tel. (42) 201 42 54
Poradnia Kontroli Urządzeń Wszczepialnych Serca: tel. (42) 201 42 54
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla Dzieci i Dorosłych: (42) 201 42 40
Poradnia Chirurgi Ogólnej: (42) 201 42 40
Poradnia Diabetologiczna: (42) 201 42 40
Poradnia Leczenia Osteoporozy: (42) 201 42 40