Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej w Łodzi
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
Telefon: sekretariat 42 617-77-05, 42 617-77-10
Fax: 42 617-77-05
e-mail: chirurgia@usk4.umed.lodz.pl

Skład osobowy:
Kierownik : prof. nadzw. dr hab.n.med. Przemysław Przewratil

Personel lekarski:
prof. dr hab. med. Jerzy Niedzielski
dr n. med. Wojciech Kuzański – Kierownik Oddziału I
dr n. med. Janusz Jabłoński – Kierownik Oddziału X
dr n. med. Zbigniew Jankowski

dr n. med. Aleksandra Gawłowska-Marciniak, dr n.med. Anna Wysocka,
dr n.med. Paweł Polityło, dr n.med. Magdalena Lewandowska,
lek.med. Przemysław Czarnecki

 Rezydenci:
dr n.med. Magdalena Wawrzyk,
lek.med. Maria Gwardys,
lek.med. Bartłomiej Okrzesik,
lek.med. Aleksy Zagrodzki

Pielęgniarki Oddziałowe:
mgr Beata Kłys – Blok Operacyjny
mgr Beata Zgoła – Oddział X
Piel. dypl. Anna Źródlak – Oddział I

Sekretarki :
Jolanta Lauks,
Beata Glicner,
Maja Grzelczak,
Iwona Węglewska

 Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, licząca 42 łóżka, posiada w swojej strukturze:

Oddział  I – Leczenia Oparzeń, Anomalii Naczyniowych oraz Chirurgii Noworodka,

Oddział X – Chirurgii: Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Urologii i Traumatologii Dziecięcej,

Blok Operacyjny,

Poradnie :

 • Poradnia Konsultacyjna Chirurgii Dziecięcej
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Oparzeń i Blizn Pooparzeniowych
 •  Poradnia Urologii Dziecięcej
 • Poradnia Leczenia Anomalii Naczyniowych

Pracownie :

 • Urodynamiczną
 • Laseroterapii

W KIlinice leczeni są pacjenci w wieku 0-18 lat. Rocznie liczba leczonych pacjentów wynosi  ok. 3.000, a liczba wykonywanych operacji –  ponad 2000.

 Prowadzona jest diagnostyka i leczenie chirurgiczne:

 • wad wrodzonych przewodu pokarmowego,
 • zmian w obrębie narządów klatki piersiowej,
 • wad i chorób układu moczowo-płciowego,
 • guzów litych u dzieci,
 • stanów zapalnych narządów jamy brzusznej,
 • zmian w obrębie tkanek miękkich i kości,
 • urazów w tym : wielonarządowych  i wielomiejscowych
 • oparzeń u dzieci z możliwością rehabilitacji oraz korekty plastycznej blizn pooparzeniowych
 • naczyniaków i malformacji naczyniowych
 • wad wrodzonych rąk i stóp.

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej rozszerza zakres wykonywanych zabiegów drogą małoinwazyjną ( laparoskopia, torakoskopia, endoskopia). W ostatnich latach  zwiększyła się liczba wykonywanych dużych zabiegów naczyniowych  u dzieci z udziałem specjalistów chirurgii naczyniowej. Klinika dysponuje obecnie 5 laserami  najnowszej generacji, które wykorzystywane są do leczenia:

 • naczyniaków i malformacji naczyniowych,
 • blizn pooparzeniowych i innych,
 • torbieli włosowych.

Klinika wykonuje zabiegi w trybie ostrodyżurowym, planowym, w systemie Oddziału Jednego Dnia  oraz w weekendy.

Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych to :

 • patogeneza nowotworów wieku dziecięcego,
 • podłoże genetyczne  przerostowego zwężenia odźwiernika (w ramach grantu MNiSW)
 • patogeneza  naczyniaków wczesnodziecięcych i mechanizm działania Propranololu (w ramach grantu MNiSW),
 • zastosowanie nowoczesnych terapii w leczeniu  malformacji naczyniowych metodą fotodynamiczną, leczenie Rapamycyną.

W ramach Kliniki funkcjonuje Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych.
Kierownik Pracowni : prof. nadzw.dr hab.n.med. Przemysław Przewratil
Pracownik Pracowni : dr n.med. Elżbieta Sałacińska-Łoś.

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie ćwiczeń, seminariów oraz wykładów z chirurgii  dziecięcej dla studentów  V roku Wydziału Lekarskiego, III roku Oddziału Stomatologii, III roku Oddziału Stomatologii anglojęzycznej i III roku  Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Organizowanie zajęć oraz badań naukowych  studentów działających w ramach Studenckiego Koła Naukowego. Opieka nad studentami indywidualnego toku nauczania.
Prowadzenie staży oraz kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, pediatrii. i medycyny rodzinnej.