ul. Pomorska 251 , 92-213 Łódź
tel: 42 201-43-40 , 42 201-43-46
fax: 42 201- 43- 41
e-mail: interna.CKD @skwam.lodz.pl

 

ZESPÓŁ KLINIKI

Kierownik Kliniki
prof.dr hab.n. med. Katarzyna Cypryk

Z-ca Kierownika Sekretariat
dr n. med. Małgorzata Saryusz-Wolska

Adiunkci
dr n.med. Maciej Pawłowski
dr n. med. Monika Żurawska – Kliś

St. wykładowca
dr n.med Anna Sobol-Pacyniak

Asystenci
dr n.med Grażyna Zasadzińska
dr n. med. Małgorzata Gilewska
dr n. med. Marcin Kosiński
lek. med. Joanna Wójcik-Odyniec

Rezydenci
lek.med. Dominika Kałuża
lek. med. Agata Uzarek
lek.med. Natalia Szyłło
lek. med. Agnieszka Łoś
lek. med. Barbara Mazur

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lidia Wilgocka-Witczak

Sekretarka medyczna – Ewa Łapa