Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Telefon:  (42) 201-43-40
Fax: (42) 201-43-41
E-mail: interna.CKD@skwam.lodz.pl

Rys historyczny

Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii powstała w 2008 roku. Początkowo zlokalizowana w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, a następnie począwszy od dnia 1. kwietnia 2014 roku przeniesiona do Szpitala CKD, USK im. WAM.

 

ZESPÓŁ

cypryk-katarzyna

Kierownik

Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk
Telefon: (42) 201-43-  50
E-mail: katarzyna.cypryk@umed.lodz.pl

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii. Od 2008 jest kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która do 2014 roku mieściła się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, a obecnie w szpitalu CKD, USK im. WAM. Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień ciąży u kobiet chorujących na cukrzycę. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek i podręczników. Jest członkiem Rady Naukowej Programu Leczenia Pompami Insulinowymi kobiet chorujących na cukrzycę Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Jest członkiem Komitetu ds. Zaleceń Klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Przewodniczącą Sekcji Położniczo-Diabetologicznej i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Nauczyciele akademiccy

Adiunkci

Dr n. med. Monika Żurawska-Kliś
Telefon: (42) 201-43-47
E-mail: monika.zurawska-klis@umed.lodz.pl

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1995-2001). Realizowała Indywidualny Tok Studiów w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii Szpitala im. M. Konopnickiej. Po ukończeniu studiów kontynuowała działalność naukowo-dydaktyczną i kliniczną w ramach Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2004 roku zatrudniona w Uniwersytecie Medycznym, od 2012 roku na stanowisku adiunkta w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, w 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2011 roku tytuł specjalisty diabetologa. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych. Autorka publikacji oryginalnych i poglądowych, rozdziałów w książkach oraz doniesień zjazdowych w dziedzinie diabetologii.

Asystenci

Dr n. med. Marcin Kosiński
Telefon: (42) 201-43-47
E-mail: marcin.kosinski@umed.lodz.pl

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (1998-2004). Od 2001 roku realizował Indywidualny Tok Studiów w Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi. Następnie od 2005 roku kontynuował działalność naukowo-dydaktyczną i kliniczną w ramach Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii. W 2005 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Działalność zawodową rozwijał również w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2014 roku rozpoczął specjalizację z diabetologii. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Autor publikacji w dziedzinie diabetologii.

Doktoranci

Lek Łukasz Bartyzel
Telefon: (42) 201-43-47
E-mail: lukasz.bartyzel@umed.lodz.pl

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2005-2011). Po ukończeniu studiów kontynuuje działalność naukowo-dydaktyczną i kliniczną w ramach Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Klinice Chorób Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2012 roku realizuje program specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

klinka-diabetologii1

Główne kierunki i formy działalności jednostki

–    działalność naukowa-badawcza w dziedzinie diabetologii

–    działalność dydaktyczna dla studentów V Roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego i IV Roku Wydziału Lekarskiego

–    działalność lecznicza w zakresie diabetologii na oddziale szpitalnym – leczenie cukrzycy, powikłań i edukacja chorych

 

Działalność dydaktyczna

Klinika uczestniczy w kształceniu kadr medycznych zarówno na poziomie przeddyplomowym, jak i podyplomowym. Pracownicy naszej Kliniki prowadzą zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia) ze studentami V roku Wydziału Wojskowo-lekarskiego i IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu diabetologii. Klinika bierze udział w szkoleniu lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii oraz doktorantów. Swoje zainteresowania naukowe rozwijają w Klinice również studenci Wydziału Lekarskiego, czego efektem są publikacje w czasopismach naukowych, doniesienia przedstawiane na konferencjach Studenckich Towarzystw Naukowych oraz uzyskane na nich nagrody.

 

Działalności naukowo-badawcza

Klinika prowadzi badania naukowe, których wymiernymi wynikami są publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz uzyskane stopnie naukowe przez pracowników naszej jednostki. Od momentu powstania w Klinice Diabetologii i Chorób Przemiany Materii powstało łącznie 115 publikacji naukowych, w tym prace oryginalne i poglądowe o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym, rozdziały w podręcznikach oraz doniesienia zjazdowe. Upowszechnianie wyników badań oraz obserwacji naukowo-diagnostycznych, prezentacja ciekawych przypadków klinicznych oraz najnowszych doniesień naukowych odbywa się również podczas wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych zarówno w kraju jak i na świecie, a także podczas cyklicznych zebrań naukowych Kliniki.

Obszar zainteresowań naukowych pracowników naszej kliniki stanowią następujące zagadnienia:

–  badania dotyczące ryzyka metabolicznego i kardiologicznego kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej – realizacja grantu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego „Wpływ karmienia piersią na ryzyko kardiometaboliczne kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej”

–   badania nad patogenezą cukrzycy ciążowej (współpraca z Zakładem Biologii Strukturalnej UM w Łodzi)

–    badania dotyczące nowoczesnych metod diagnostycznych u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 1

W Klinice realizowany jest Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiety w Ciąży.

Klinika bierze udział w organizacji konferencji, zjazdów i warsztatów naukowych w dziedzinie diabetologii. Była współorganizatorem ostatniej konferencji im. J. W. Grotta (16-17.01.2015).

ptd1Na styczeń 2016 roku zaplanowano organizację kolejnej, V Konferencji im. J. W. Grotta.

 

Profil działalności medyczno – usługowej

Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii aktualnie usytuowana jest w nowoczesnym, uruchomionym w kwietniu 2014 roku szpitalu CKD USK im. WAM. Posiada sprzęt oraz aparaturę medyczną najnowszej generacji.

Działalność usługowa Kliniki ukierunkowana jest na diagnostykę i leczenie cukrzycy i jej powikłań oraz edukację chorych. Opiekę nad nimi realizuje doświadczony zespół lekarski oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski.

 

Dane osoby do kontaktu z rzecznikiem prasowym

Dr n. med. Monika Żurawska-Kliś
Telefon: (42) 201-43-47
E-mail: moniazur@wp.pl