Klinika Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92–213 Łódź, ul. Pomorska 251
(dawna lokalizacja: 91–425 Łódź, ul. dr S. Sterlinga 1/3)

Klinika
tel. lekarza dyżurnego: 514 966 569

Karta kwalifikacyjna: link do karty  

tel./fax. 42 201–44–60; 42 201–44–61

tel. Sekretariat Medyczny: 42 201–44–68

tel. Pokój Lekarski: 42 201–44–59

tel. Dyżurka Pielęgniarek: 42 201–44–64

tel. Poradnia Kardiochirurgiczna – rejestracja: 42 201–42–54

 

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. med. Michał Krejca

prof. Krejca

Zastępca Kierownika Kliniki:
dr hab. med. Mirosław Wilczyński

Sekretariat medyczny Kliniki:
Anna Miśkiewicz
Izabela Wdowiak

 

Zespół lekarski Kliniki Kardiochirurgii:

 zespół lekarski Kliniki Kardiochirurgii

prof. dr hab. med. Stanisław Ostrowski
dr hab. med. Bogdan Jegier
dr hab. med. Mirosław Mussur
dr med. Karol Bartczak
dr med. Sławomir Jander
dr med. Piotr Janusiewicz
dr med. Marcin Krasoń
dr med. Piotr Kula
dr med. Witold Pawłowski
dr med. Piotr Stępiński
dr med. Andrzej Walczak
dr med. Leszek Wojtasik
dr med. Radosław Zwoliński

 

Rezydenci:
dr med. Anna Marcinkiewicz
lek. med. Maciej Bartczak
lek. med. Tomasz Skowroński

 

Pracownia Echokardiografii:
Kardiolog: dr med. Anna Adamek–Kośmider
piel. Anna Szulc–Zielińska

 

Zespół pielęgniarski Kliniki Kardiochirurgii:                

Zespół pielęgniarski

Pielęgniarka oddziałowa:
Anna Swaczyna
specjalizacja w zakresie organizacji i zarządzania

mgr piel. Małgorzata Grzegorczyk
mgr piel. Dorota Olczak
mgr piel. Ewelina Piotrowska
mgr piel. Kinga Rzeźnicka
mgr piel. Bożena Struś
lic. piel. Jolanta Bachanek
lic. piel. Katarzyna Stuerzenbecher–Kucharska
specj. piel. Anna Janakowska–Perlińska – pielęgniarka opatrunkowa
specj. piel. Beata Kozłowska
specj. piel. Mirosława Michalak
specj. piel. Elżbieta Pawlak
piel. Iwona Kolanek
piel. Dorota Marszałkowska
piel. Dorota Paczkowska
piel. Małgorzata Szulska
piel. Agnieszka Zalega

 

Rehabilitant:
technik fizjoterapii Radomił Tomczak

 

Zespół lekarsko-pielęgniarski Oddziału Pooperacyjnego:

anestezjologia

Kardioanestezjolodzy:
dr med. Ryszard Golański
dr med. Ewa Golec–Nowicka
dr med. Justyna Grychowska
dr med. Elżbieta Janowska
lek. med. Irena Kovger–Olivczynska
lek. med. Alicja Nowakowska
lek. med. Krzysztof Paradowski
lek. med. Katarzyna Woźniak
lek. med. Monika Tchórzewska
lek. med. Maciej Zagórski

 

Zespół pielęgniarski Oddziału Pooperacyjnego:

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Anna Koper

mgr piel. Aleksandra Guzińska
mgr piel. Agnieszka Jaszczak
mgr piel. Mirosława Kozłowska
mgr piel. Grażyna Wlaźlak
lic. piel. Ewelina Bugaj
lic. piel. Ewa Dańko
lic. piel. Aneta Konieczka
lic. piel. Milena Kozak
lic. piel. Renata Kudanowska
lic. piel. Monika Mendlicka
lic. piel. Agnieszka Mularczyk
lic. piel. Seweryn Szymański
spec. piel.anest. i int.op. Małgorzata Huchler
spec. piel.anest. i int.op. Ewa Jasiak
spec. piel.anest. i int. op. Iwona Łopuch
spec. piel.anest. i int. op. Joanna Walczak-Sieradza
st. piel. Małgorzata Adach
st. piel. Katarzyna Durlak
st. piel. Beata Grzelewska
st. piel. Beata Leśniak
st. piel. Danuta Ługiewicz
st. piel. Elżbieta Miszczyk
st. piel. Henryka Młynarczyk
st. piel. Magdalena Piechocka
st. piel. Maria Pietruszka
st. piel. Maria Tomaszewska
st. piel. Danuta Wiącek

 

Pielęgniarki operacyjne:

instrumenty

Pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii:
spec. piel. oper. Beata Pietrzak

mgr piel. spec. piel. oper. Dorota Barucka
mgr piel. Anna Lichy
lic. piel. Agnieszka Olszewska
lic. piel. Małgorzata Matuszewska
lic. piel. Aleksandra Wodzińska
spec. piel. oper. Dorota Mirowska
spec. piel. oper. Maria Ryżycka
spec. piel. oper. Beata Sadura
piel. Grażyna Jabłońska

 

Zespół perfuzjonistów:

perfuzja

Koordynator perfuzji:
mgr piel. perf. dypl. Paweł Wypych

mgr piel. spec. piel. anest. i int. op. Małgorzata Pikala
mgr piel. spec. piel. anest. i int. op. perf. dypl. Anna Walczak
lic. piel. perf. dypl. Aleksandra Walasik
perf. dypl. Beata Osiewała
perf. dypl. Michał Rygol
perf. dypl. Marek Spyrka
spec. piel. anest. i int. op. Beata Mazińska

 

Od „Sterlinga” do CSK.

sterling
Fot. Szpital Fundacji Izraela i Leony małżonków Poznańskich – później Szpital im. dr Seweryna Sterlinga.

     Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to ośrodek o bogatej i znaczącej dla polskiej kardiochirurgii historii. To tutaj profesor Jan Moll przeprowadził pionierskie operacje serca: pierwsze w Polsce wszczepienie sztucznej zastawki aortalnej w 1967 roku, pierwszy przeszczep serca w 1969r. Tu także wykonano pierwszą w Polsce koronarografię, pierwszy raz w kraju zastosowano tętnicę piersiową wewnętrzną przy rewaskularyzacji mięśnia sercowego (profesor Ryszard Jaszewski w 1984 roku). Swoje pierwsze kroki w dziedzinie kardiochirurgii stawiali w naszej klinice tak znani kardiochirurdzy jak profesorowie: Antoni Dziatkowiak i Jerzy Sadowski.

     Klinika powstała w 1975 roku na bazie II Katedry i Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej mieszczącej się w Szpitalu im. doktora Seweryna Sterlinga w Łodzi. Kierownictwo Kliniki objął profesor Jan Moll, a po nim profesor Janusz Zasłonka (1984-2006), a następnie profesor Ryszard Jaszewski (2006-2016).

      Pierwszego października 2014 roku Klinika została przeniesiona do nowoczesnego budynku Centralnego Szpitala Klinicznego przy ulicy Pomorskiej 251. W nowej lokalizacji dysponujemy 3 nowoczesnymi salami operacyjnymi (w tym salą hybrydową), wyposażonymi w aparaturę i sprzęt medyczny najnowszej generacji, 31-łóżkowym przestronnym oddziałem kardiochirurgicznym, 16 – stanowiskowy, w pełni wyposażonym oddziałem pooperacyjnym, kliniczną pracownią echokardiografii, pracownią zaburzeń krzepnięcia.

     Od początku października 2016 roku kadrę medyczną kliniki zasilili specjaliści z ośrodków: katowickiego, zabrzańskiego i wrocławskiego, a funkcję kierownika kliniki objął pan profesor Michał Krejca.

 

foto hybryda
Fot. Hybrydowa sala operacyjna Kliniki Kardiochirurgii.

 centralny szpital kliniczny
Fot. Centralny Szpital Kliniczny

W rankingu Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych nasza Klinika od lat plasuje się w pierwszej dziesiątce wśród ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce.
Cała kadra pracowników Kliniki Kardiochirurgii z zaangażowaniem, odpowiedzialnie, empatycznie i życzliwie dba o jak najwyższy poziom świadczonych usług medycznych.
Pracownicy dydaktyczni Kliniki Kardiochirurgii prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego, Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, oraz Lekarskiego Wydziału Anglojęzycznego Uniwersytetu Medycznego.
Przy Klinice prężnie działa studenckie Koło naukowe.

foto klinika

Główne typy operacji kardiochirurgicznych realizowanych w Klinice:

1/ CHOROBA NIEDOKRWIENNA MIĘŚNIA SERCOWEGO
– pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego – OPCAB
– pomostowanie tętnic wieńcowych w warunkach krążenia pozaustrojowego
– pomostowanie tętnić wieńcowych z wykorzystaniem małego dostępu operacyjnego (MIDCAB) oraz wideotorakoskopowe (TECAB)
– pomostowanie tętnic wieńcowych połączone z procedurą zastawkową (operacje skojarzone)
– chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego łącznie z przezskórnymi zabiegami wewnątrznaczyniowymi (zabiegi hybrydowe)
– leczenie mechanicznych powikłań zawału mięśnia sercowego
– operacje tętniaków lewej komory serca

2/ WADY NABYTE SERCA
– operacje wymiany dysfunkcyjnych, własnych zastawek pacjenta na implanty mechaniczne i biologiczne, oraz operacje naprawcze zastawek także z mini-dostępu
– operacje przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej TAVI

3/ ZAPALENIE WSIERDZIA
– operacje wymiany zastawek serca na protezy mechaniczne i biologiczne
– operacje usuwania zainfekowanych elektrod wewnątrzsercowych

4/ TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWEJ
– operacje ostrego rozwarstwienia odcinka wstępującego aorty oraz łuku aorty;
– operacje przewlekłych tętniaków odcinka wstępującego aorty.
– wszczepianie stentgraftów do aorty piersiowej

5/ NOWOTWORY SERCA I OSIERDZIA
– operacje guzów serca i osierdzia w warunkach krążenia pozaustrojowego.

6/ WADY WRODZONE SERCA U DOROSŁYCH
– korekcja ubytków międzyprzedsionkowych
– korekcja ubytków międzykomorowych
– operacje koarktacji aorty
– reoperacje dorosłych pacjentów po operacjach wrodzonych wad serca przeprowadzonych w dzieciństwie

7/ ZABURZENIA RYTMU SERCA – NIEMIAROWOŚĆ CAŁKOWITA
– torakoskopowa ablacja epikardialna
– operacje jednoczasowe – śródoperacyjna ablacja jako procedura towarzysząca operacjom kardiochirurgicznym wieńcowym lub zastawkowym.

8/ NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA POCHODZENIA SERCOWEGO
– operacje pomostowania tętnic wieńcowych u chorych z dużym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory serca – program STICH
– operacje plastyki zastawki mitralnej u chorych z niedomykalnością lewego ujścia przedsionkowo–komorowego w przebiegu pozawałowej przebudowy lewej komory serca.

Zdjęcie pod tekstem