Sekretariat Kliniki – tel. 42 201 44 00
Gabinet Lekarski – tel. 42 201 44 06
Dyżurka Pielęgniarek – tel. 42 201 44 03

 

Kierownik Kliniki:

zdjęcie 1

prof. dr hab med. Michał Nowicki

Zespół Kliniki:

dr n. med. Agnieszka Makówka
dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska
dr n. med. Anna Zawiasa-Bryszewska
dr n. med. Marta Jagodzińska
dr n. med. Piotr Nowak
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak
lek. Małgorzata Wajdlich

Doktoranci, rezydenci:

lek. Anna Czapnik
lek. Katarzyna Krukowska
lek. Renata Izdebska
lek. Ewa Pawłowicz
lek. Katarzyna Pęczek
lek. Małgorzata Poznańska
lek. Renata Skrzypczak-Sokołowska
lek. Joanna Wilimborek
lek. Katarzyna Ziółkowska

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Teresa Romanowska

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ:

mgr Lilianna Wiśniewska

Sekretarka:

Monika Rubak

 

zdjęcie 2

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek zapewnia wysokospecjalistyczną opiekę w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nerek, nadciśnienia tętniczego oraz transplantologii klinicznej. Klinika obejmuje swoją opieką również pacjentów z chorobami rzadkimi takimi jak mikroangiopatie zakrzepowe – zespół hemolityczno-mocznicowy, wrodzone nefropatie i choroby układowe.
Doświadczona i fachowa kadra lekarska zapewnia najwyższy poziom opieki nad pacjentami z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek, pierwotnymi i wtórnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek oraz chorobami układowymi z zajęciem nerek. W Klinice wykonywane są zabiegi biopsji nerki umożliwiające dokładne zdiagnozowanie choroby nerek i rozpoczęcie celowanego leczenia.
Doświadczenie zespołu lekarskiego oraz możliwość wykorzystania światowej klasy sprzętu diagnostycznego zapewniają najwyższy poziom opieki nad pacjentami wymagającymi diagnostyki
i leczenia nadciśnienia tętniczego pierwotnego oraz wtórnego, w tym nerkopochodnego.
Opieka nad pacjentami po przeszczepieniu nerki realizowana jest pod kierunkiem 3 specjalistów transplantologii klinicznej z długoletnim doświadczeniem klinicznym.
W Klinice prowadzone są również badania w toku kwalifikacji pacjentów do przeszczepienia nerki.

Klinika dysponuje 27 miejscami dla pacjentów w komfortowych 2 lub 3 – osobowych przestronnych salach, z możliwością podłączenia aparatury monitorującej i tlenu. Każda z sal posiada toaletę oraz łazienkę z prysznicem.

W ramach Poradni Leczenia Niedokrwistości Nerkopochodnej prowadzona jest opieka nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym, wymagającymi leczenia preparatami stymulującymi erytropoezę.

W Pracowni Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia oraz w Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego możliwa jest wysokospecjalistyczna diagnostyka zaburzeń funkcji układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu.

W ramach Kliniki Nefrologii działają również Stacja Dializ oraz Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej.


zdjęcie 3

 

STACJA DIALIZ

Stacja Dializ świadczy najwyższej jakości opiekę nad chorymi wymagającymi leczenia nerkozastępczego – hemodializoterapii.
Stacja dysponuje 21 stałymi stanowiskami do hemodializy. W Oddziale prowadzone są zabiegi:

  • hemodializy
  • hemodiafiltracji
  • izolowanej ultrafiltracji

zarówno w ostrej jak i przewlekłej chorobie nerek oraz zabiegi plazmaferezy.


ZESPÓŁ DOMOWEJ DIALIZOTERAPII OTRZEWNOWEJ

Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej zapewnia ambulatoryjną opiekę pacjentom wymagającym terapii nerkozastępczej pod postacią dializ otrzewnowych.

Regularne wizyty kontrolne pozwalają na optymalizację parametrów dializy i szybkie wychwytywanie jakichkolwiek powikłań i nieprawidłowości. Pacjentom z powikłaniami leczenia nerkozastępczego specjalistyczną opiekę zapewnia Klinika Nefrologii.

Pracą Stacji Dializ oraz Zespołu Domowej Dializoterapii Otrzewnowej kieruje dr n. med. Agnieszka Makówka. Pacjentom hemodializowanym oraz dializowanym otrzewnowo, u których brak przeciwwskazań do zabiegu przeszczepienia nerki, oferowana jest specjalistyczna pomoc w procesie kwalifikacji do transplant

Oprócz działalności leczniczej, w Klinice realizowane są liczne projekty naukowe oraz badania kliniczne. W Klinice prowadzone są również zajęcia dydaktyczne.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Klinika Nefrologii jest prężnie działającą jednostką naukową. Główne kierunki zainteresowań naukowych to zaburzenia mineralne i kostne w przewlekłej chorobie nerek, zaburzenia czynności układu krążenia u pacjentów z chorobami nerek, w tym chorych dializowanych, prowadzone są również liczne badania z zakresu transplantologii klinicznej oraz hipertensjologii.

W Klinice aktualnie realizuje swoje prace doktorskie 6 młodych naukowców.

Pracownicy Kliniki są członkami zespołów badawczych licznych wielośrodkowych badań klinicznych, które umożliwiają wprowadzanie do codziennej praktyki najnowszych metod leczniczych.

Członkowie zespołu Kliniki stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą, prezentując również wyniki swoich projektów naukowych.

Pracownicy Kliniki aktywnie włączają się w prace towarzystw naukowych. Profesor Michał Nowicki jest w kadencji 2016-2019 Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska jest Sekretarzem, a dr Małgorzata Wajdlich – Skarbnikiem Towarzystwa.

Przy Klinice aktywnie działa Studenckie Koło Naukowe, opiekunem Koła jest Profesor Michał Nowicki, a przewodniczącym stud. Jakub Krawczyk. Członkowie Koła realizują liczne projekty badawcze pod opieką pracowników naukowych Kliniki. Osiągają sukcesy na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także publikują wyniki swoich badań w recenzowanych czasopismach naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy naukowi oraz doktoranci Kliniki prowadzą zajęcia zintegrowane dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego i dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego – z nefrologii. Odbywają
się również ćwiczenia dla studentów Oddziału Studiów w Języku Angielskim.

Adiunktem dydaktycznym Kliniki jest dr n. med. Anna Masajtis-Zagajewska.

W Klinice prowadzone są także zajęcia warsztatowe i seminaryjne dla studentów doktorantów z zakresu prowadzenia badań naukowych i klinicznych.

W Klinice na podstawie akredytacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego realizowane są również programy specjalizacji i kierunkowe staże specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii i transplantologii klinicznej.